Selecteer een pagina

Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep. Ook voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid.

De leden van de Raad van Bestuur

  • Serge Knops (voorzitter)
  • Thierry Freyne (ondervoorzitter)
  • Erik Casselman
  • Mike De Witte
  • Farouk El Jaouhari
  • Carine Iwens
  • Jean-Pierre Janssens
  • Yves Pas
  • Erwin Silverans

Algemeen directeur

De algemeen directeur, Kurt Meeus, staat in voor het dagelijks beheer en heeft beslissings- en managementbevoegdheid. Hij is ook voorzitter van het College van Directeurs.

College van Directeurs

Hierin zetelen alle directeurs van de instellingen die tot SCOOP behoren, evenals de coördinerend directeur secundair onderwijs, Alain Clits, en de directeur coördinator van het basisonderwijs, Nancy Peeters.